Aktualitātes
26.01.2016.
KP: pašreizējais Rīgas domes regulējums kropļo taksometru pakalpojumu tirgu
Konkurences padome (KP) atkārtoti aicina Rīgas domi nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu atbilstību vienlīdzīgas konkurences principiem un neierobežot iespēju visiem taksometru pakalpojumu sniedzējiem konkurēt Vecrīgas teritorijā. Lasīt vairāk
22.01.2016.
Saņemts jauns apvienošanās ziņojums
20.01.2016. Konkurences padome ir saņēmusi ziņojumu par apvienošanos, kuras ietvaros SIA “Linas Agro” iegūst izšķirošu ietekmi pār SIA “LATFERT” un SIA “PALEO”. Lasīt vairāk
19.01.2016.
KP aicina atbalstīt EK aptauju par konkurences iestāžu pilnvarām
Konkurences padome aicina uzņēmējus, publiskā sektora pārstāvjus, patērētājus un citas ieinteresētās personas piedalīties Eiropas Komisijas īstenotajā aptaujā par konkurences iestāžu pilnvarām. Aptaujas mērķis ir noskaidrot, kā stiprināt konkurences iestādes, lai tās spētu efektīvāk piemērot konkurences tiesības visā Eiropas Savienībā (ES). Lasīt vairāk
18.01.2016.
Bankām novēršot KP konstatētos pārkāpumus, starpbanku komisijas maksu apjoms sarūk par 4 milj. EUR
Konkurences padome (KP) ir noslēgusi maksājumu karšu tirgus uzraudzību, kuras ietvaros secina – kopējais piemēroto starpbanku komisijas maksu apjoms par norēķiniem ar maksājumu kartēm Latvijā pēc tam, kad KP novērsa komercbanku aizliegtu vienošanos, ir samazinājies par vairāk nekā četriem miljoniem eiro. Lasīt vairāk
08.01.2016.
KP par aizliegtu vienošanos soda divus datortehnikas piegādātājus
2015.gada 16.decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu lēmumu par karteļa vienošanos publiskā iepirkumā sodīt datortehnikas tirgotājus SIA “Expert Digital” un SIA “SIA Hannu Digital”. Uzņēmumiem kopumā tika piemērots sods EUR 11 573 apmērā. Lasīt vairāk
07.01.2016.
KP noslēdz pētījumu par piena tirgu Latvijā
Konkurences padome (KP) ir noslēgusi piena tirgus uzraudzību, kuras rezultāti parāda: cenu izmaiņas dažādos tirgus līmeņos notiek neproporcionāli, tomēr cenu dinamika neliecina, ka šajā tirgū pastāvētu aizliegtas vienošanās. Lasīt vairāk
06.01.2016.
KP soda uzņēmumus par pārkāpumiem medicīnas iepirkumos
10.decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par karteļa vienošanos sodīt SIA “Optika un Diagnostika” un SIA “Arbor Medical Korporācija”, kas bija iesniegušas saskaņotus piedāvājumus sešos dažādu ārstniecības iestāžu medicīnas aprīkojuma iepirkumos. Uzņēmumiem piemērots naudas sods attiecīgi 6440 un 59 670 eiro apmērā. Lasīt vairāk
05.01.2016.
KP atļauj Igaunijas uzņēmumu grupai iegādāties ziņu aģentūru LETA
23. decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut OÜ “MM Grupp” caur holdingkopāniju OÜ „UP Invest” iegūt izšķirošu ietekmi pār SIA “LETA”. KP lēmumā secina, ka darījuma rezultātā netiks nodarīts kaitējums konkurencei. Lasīt vairāk
04.01.2016.
KP mediācijas ceļā novērš SIA „Dobeles namsaimnieks” pārkāpumu
Konkurences padome (KP) pēc mediācijas pārrunām ar SIA „Dobeles namsaimnieks” novērsusi apsaimniekotāja radītos konkurences ierobežojumus. SIA „Dobeles namsaimnieks” mainījis noteikumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu, tādējādi nodrošinot iespēju privātajiem uzņēmējiem piedāvāt ūdens skatītāju maiņas pakalpojumus. Lasīt vairāk
22.12.2015.
Skaidrīte Ābrama: Vai likums turpmāk nosargās godīgu konkurenci Latvijā?
Konkurences padomes priekšsēdētājas S.Ābramas viedoklis portālā Delfi.lv (publicēts 09.11.2015.): saite Lasīt vairāk
22.12.2015.
KP noslēdz pētījumu par kafijas tirgu Latvijā
Konkurences padome (KP) ir noslēgusi kafijas tirgus uzraudzību, kuras ietvaros analizēja konkurences situāciju un pārbaudīja, vai tirgū nepastāv uzņēmumu darbībai vai patērētāju interesēm kaitējoši konkurences kropļojumi. Uzraudzības gaitā KP nekonstatēja pazīmes, kas varētu liecināt par konkurences tiesību pārkāpumiem. Savukārt apkopotā informācija sniedz ieskatu tirgus struktūrā, cenu veidošanās procesā, kā arī Latvijas patērētāju paradumos. Lasīt vairāk
18.12.2015.
Saņemts jauns apvienošanās ziņojums
08.12.2015. Konkurences padome ir saņēmusi ziņojumu par apvienošanos, kuras ietvaros A/S „POLIKLĪNIKA”, kas ir A/S „Repharm” meitas uzņēmums, iegūst izšķirošu ietekmi pār SIA „Centrālā laboratorija”. Lasīt vairāk
16.12.2015.
KP atļauj AS „OpusCapita” iegādi
10. decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut BaltCap Private Equity Fund II L.P. un BaltCap Private Equity Fund II SCSp iegūt kopīgu izšķirošu ietekmi pār AS “OpusCapita”. KP lēmumā secina, ka darījuma rezultātā netiks nodarīts kaitējums konkurencei. Lasīt vairāk
14.12.2015.
KP atļauj SIA “VENTGĀZE” un SIA “VARIANTS” apvienošanos
26. novembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut SIA “Ostas Celtnieks” pastarpināti piederošai SIA “VENTGĀZE” iegūt izšķirošu ietekmi pār SIA “VARIANTS”. Vienlaikus par apvienošanās darījuma īstenošanu pirms apvienošanās ziņojuma iesniegšanas konkurences iestādē KP piemēroja SIA “VENTGĀZE” naudas sodu 3500 eiro apmērā. Lasīt vairāk
01.12.2015.
Šodien notiek konference valsts un pašvaldību lēmumu pieņēmējiem
Konferenci “Konkurenci veicinoša valsts pārvalde: ieguldījums tautsaimniecības attīstībā” organizē Konkurences padome sadarbībā ar Valsts kanceleju. Lasīt vairāk