Vadlīnijas
  • Konkurences novērtēšanas vadlīnijas valsts un pašvaldību lēmumu pieņēmējiem Skatīt
  • Ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos sastādīšanas vadlīnijas Skatīt
  • Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma piemērošanas vadlīnijas Skatīt
  • Konkurences padomes skaidrojums par apvienošanos ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu tirgū, iegūstot tiesības izmantot aktīvus Skatīt
  • Konkurences padomes Mutvārdu uzklausīšanas procedūras vadlīnijas Skatīt 
  • Konkurences padomes Lietu priorizitācijas stratēģija Skatīt
  • Konkurences padomes vadlīnijas konkrētā tirgus noteikšanai un konkurences stāvokļa novērtēšanai Skatīt
  • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) vadlīnijas karteļa vienošanos apkarošanai publiskajos iepirkumos Latviski    Angliski    Krieviski
  • Labas prakses vadlīnijas sadarbībai starp ES nacionālajām konkurences uzraudzības institūcijām, uzraugot apvienošanās Skatīt EK interneta vietnē
  • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) norādījumi par konkurences novērtēšanu 1. sējums un 2. sējums