Statistika

Sabiedriskās domas aptauja

Lai sasniegtu iestādes darbības mērķus – aizsargātu sabiedrības un godīgi strādājošu tirgus dalībnieku intereses – Konkurences padomei ir būtiski uzklausīt sabiedrības un uzņēmēju viedokli. Izpratne par mērķauditorijas vajadzībām, vērtējumu, zināšanām ļauj Konkurences padomei mērķtiecīgi plānot savu darbu.

Uzņēmēju aptauja – 2014.gads

Uzņēmēju aptauja – 2012.gads