Aktualitātes

"Juridiskās sarunas" - priekšlasījumi un diskusijas par Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta mērķi

(16.02.2016.)

Diskusija fokusā - pašvaldības ierobežojumiem veikt komercdarbību

Vairāk informācijas - Valsts administrācijas skolas interneta vietnē