Burti
A  A  A

Normatīvie akti

Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums

Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums

      Likums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.        Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 21.maijā.

 

Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un 13. pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem (Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumi Nr.179. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 31.03.2016., Nr. 62)

Konkurences padomes vadlīnijas par likuma piemērošanu