Burti
A  A  A

Par mums

Budžets un iepirkumi

Publiskie iepirkumi

16.10.2015

Konkurences padomes darbinieku komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana (Paziņojums par lēmuma pieņemšanu)

NR.

1

IDENT.NR.

KP 2015/01

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS DATUMS

25.09.2015

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

Konkurences padomes darbinieku komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

320.43 KB

LĪGUMA IZPILDĪTĀJS

SIA "Latvia Tours"

LĪGUMCENA (BEZ PVN)

30 000 EUR

INFORMĀCIJA PUBLICĒTA

16.10.2015.

25.09.2015

Konkurences padomes darbinieku komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana (Informatīvais paziņojums)

NR.

1

IDENT.NR.

KP 2015/01

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS DATUMS

25.09.2015

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

Konkurences padomes darbinieku komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana

Iepirkuma nolikums

320.43 KB

LĪGUMA IZPILDĪTĀJS

SIA "Latvia Tours"

LĪGUMCENA (BEZ PVN)

30 000 EUR

INFORMĀCIJA PUBLICĒTA

16.10.2015.

05.06.2014

Mikroautobusa noma (Paziņojums par lēmuma pieņemšanu)

NR.

1

IDENT.NR.

KP2014/1

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS DATUMS

05.06.2014.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

Mikroautobusa noma

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

320.43 KB

Paredzētais līguma darbības laiks - 60 mēneši

LĪGUMA IZPILDĪTĀJS

SIA "GT autonoma"

LĪGUMCENA (BEZ PVN)

452.30 EUR/mēnesī

INFORMĀCIJA PUBLICĒTA

05.06.2014.

08.04.2014

Mikroautobusa noma (Informatīvais paziņojums)

NR.

1

IDENT.NR.

KP 2015/01

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS DATUMS

25.09.2015

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

Konkurences padomes darbinieku komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana

Iepirkuma nolikums

320.43 KB

Paredzētais līguma darbības laiks - 60 mēneši

LĪGUMA IZPILDĪTĀJS

SIA "GT autonoma"

LĪGUMCENA (BEZ PVN)

585 EUR/mēnesī

INFORMĀCIJA PUBLICĒTA

08.04.2014.

26.03.2014

Informatīvo materiālu piegāde: mediju klipings un LETA Biznesa ziņu lenta + Nozare.lv Biznesa komplekts sadaļām "Telekomunikācijas", "Finanšu pakalpojumi" un "Enerģētika" (Informatīvais paziņojums)

NR.

1

IDENT.NR.

EM2013/108-2

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS DATUMS

09.12.2013

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

Informatīvo materiālu piegāde: mediju klipings un LETA Biznesa ziņu lenta + Nozare.lv Biznesa komplekts sadaļām "Telekomunikācijas", "Finanšu pakalpojumi" un "Enerģētika"

Iepirkuma nolikums

320.43 KB

Paredzētais līguma darbības laiks - 24 mēneši

LĪGUMA IZPILDĪTĀJS

SIA "LETA"

LĪGUMCENA (BEZ PVN)

2416.68 EUR

INFORMĀCIJA PUBLICĒTA

26.03.2014.

09.10.2012

Pētījums „Pašvaldību uzņēmumu darbība preču un pakalpojumu tirgū un tās ietekmes uz konkurences vidi novērtējums" (Paziņojums par lēmuma pieņemšanu)

NR.

1

IDENT.NR.

KP2012/1

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS DATUMS

01.10.2012

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

Pētījums „Pašvaldību uzņēmumu darbība preču un pakalpojumu tirgū un tās ietekmes uz konkurences vidi novērtējums"

Iepirkuma nolikums

320.43 KB

Paredzētais līguma darbības laiks – 77 dienas

LĪGUMA IZPILDĪTĀJS

SIA Deloitte Latvia

LĪGUMCENA (BEZ PVN)

5500 LVL

INFORMĀCIJA PUBLICĒTA

09.10.2012.

20.09.2012

"Pašvaldību uzņēmumu darbība preču un pakalpojumu tirgū un tās ietekmes uz konkurences vidi novērtējums" (Informatīvs paziņojums)

NR.

1

IDENT.NR.

KP2012/1

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS DATUMS

01.10.2012

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

Pētījums "Pašvaldību uzņēmumu darbība preču un pakalpojumu tirgū un tās ietekmes uz konkurences vidi novērtējums"

Pētījums

420.43 KB

LĪGUMCENA (BEZ PVN)

9000 LVL

INFORMĀCIJA PUBLICĒTA

20.09.2012

20.09.2012

"Pašvaldību uzņēmumu darbība preču un pakalpojumu tirgū un tās ietekmes uz konkurences vidi novērtējums" (Informatīvs paziņojums)

NR.

1

IDENT.NR.

KP-2009/1

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS DATUMS

01.10.2012

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

Biroja telpu ikdienas uzkopšana (kopējā telpu platība 787 m2)

Paredzētais līguma darbības laiks – 12 mēneši.

LĪGUMCENA (BEZ PVN)

7000-8000 LVL

INFORMĀCIJA PUBLICĒTA

23.03.2009

20.09.2012

"Pašvaldību uzņēmumu darbība preču un pakalpojumu tirgū un tās ietekmes uz konkurences vidi novērtējums" (Informatīvs paziņojums)

NR.

1

IDENT.NR.

KP-2009/1

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS DATUMS

01.10.2012

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

Biroja telpu ikdienas uzkopšana (kopējā telpu platība 787 m2)

Paredzētais līguma darbības laiks – 12 mēneši.

LĪGUMA IZPILDĪTĀJS

SIA ASM serviss

LĪGUMCENA (BEZ PVN)

2688,49 LVL

INFORMĀCIJA PUBLICĒTA

30.03.2009.

Izdevumi un tāmes

Konkurences padomes amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums (tajā skaitā arī atalgojums par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu), un informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem.

Konkurences padomes ierēdņu un darbinieku mēnešalgu nosaka, klasificējot amatus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam, ņemot vērā katalogā amatam atbilstošo mēnešalgas grupu un personas kvalifikācijas pakāpi.

Pamatbudžeta apakšprogrammas "Konkurences politikas ieviešana" tāme

320.43 KB

Amatpersonām izmaksātais atalgojums (tajā skaitā arī atalgojums par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu)

359.79 KB

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem

228.24 KB